Kim cương Emerald thiên nhiên GIA

Tìm kiếm ngay viên kim cương chữ nhật giác tầng Emerald thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo dành riêng cho bạn

Shape (Hình dạng)

 • Tất cả

 • ROUND

 • PRINCESS

 • CUSHION

 • OVAL

 • PEAR

 • EMERALD

 • HEART

 • RADIANT

 • ASSCHER

 • MARQUISE

Millimetre (Kích thước)

Carat (Trọng lượng)

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price(Giá tiền)

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list ct - ct

Millimetre (Kích thước) filter_list li - li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền triệu VNĐ) filter_list

Diamond

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.45-4.48x2.82

  Carat 0.35

  Color F

  Clarity IF

  Cut VG

  Fluorescent N

  GIA Report 7466307267

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.40-4.43x2.83

  Carat 0.35

  Color F

  Clarity IF

  Cut VG

  Fluorescent N

  GIA Report 2467281628

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.50-4.53x2.83

  Carat 0.35

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut EX

  Fluorescent F

  GIA Report 1463119330

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.51-4.54x2.84

  Carat 0.35

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut EX

  Fluorescent ST

  GIA Report 5466091455

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.51-4.54x2.84

  Carat 0.35

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 1469171293

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.50-4.54x2.81

  Carat 0.35

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut EX

  Fluorescent VS

  GIA Report 6462160765

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.52-4.56x2.76

  Carat 0.35

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut VG

  Fluorescent N

  GIA Report 6465006771

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.48-4.50x2.73

  Carat 0.35

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut VG

  Fluorescent M

  GIA Report 7462286200

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.51-4.54x2.83

  Carat 0.35

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 2464148660

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.51-4.54x2.75

  Carat 0.35

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut EX

  Fluorescent F

  GIA Report 1468038887

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.50-4.53x2.80

  Carat 0.35

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut EX

  Fluorescent F

  GIA Report 6465276018

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.56-4.59x2.73

  Carat 0.35

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut EX

  Fluorescent F

  GIA Report 1468107886

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.48-4.51x2.81

  Carat 0.35

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 7463299210

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.51-4.54x2.83

  Carat 0.35

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut EX

  Fluorescent ST

  GIA Report 1469285775

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.53-4.56x2.84

  Carat 0.36

  Color E

  Clarity IF

  Cut EX

  Fluorescent M

  GIA Report 1465106851

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.45-4.48x2.82

  Carat 0.35

  Color F

  Clarity IF

  Cut VG

  Fluorescent N

  GIA Report 7466307267

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.40-4.43x2.83

  Carat 0.35

  Color F

  Clarity IF

  Cut VG

  Fluorescent N

  GIA Report 2467281628

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.50-4.53x2.83

  Carat 0.35

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut EX

  Fluorescent F

  GIA Report 1463119330

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.51-4.54x2.84

  Carat 0.35

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut EX

  Fluorescent ST

  GIA Report 5466091455

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.51-4.54x2.84

  Carat 0.35

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 1469171293

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.50-4.54x2.81

  Carat 0.35

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut EX

  Fluorescent VS

  GIA Report 6462160765

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.52-4.56x2.76

  Carat 0.35

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut VG

  Fluorescent N

  GIA Report 6465006771

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.48-4.50x2.73

  Carat 0.35

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut VG

  Fluorescent M

  GIA Report 7462286200

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.51-4.54x2.83

  Carat 0.35

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 2464148660

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.51-4.54x2.75

  Carat 0.35

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut EX

  Fluorescent F

  GIA Report 1468038887

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.50-4.53x2.80

  Carat 0.35

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut EX

  Fluorescent F

  GIA Report 6465276018

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.56-4.59x2.73

  Carat 0.35

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut EX

  Fluorescent F

  GIA Report 1468107886

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.48-4.51x2.81

  Carat 0.35

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 7463299210

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.51-4.54x2.83

  Carat 0.35

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut EX

  Fluorescent ST

  GIA Report 1469285775

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.53-4.56x2.84

  Carat 0.36

  Color E

  Clarity IF

  Cut EX

  Fluorescent M

  GIA Report 1465106851

   

  Xem thêm

Kiểm định kim cương thiên nhiên GIA, AGS và IGI là gì? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Đây là những chứng nhẫn chất lượng và nguồn gốc của viên kim cương quốc tế được lưu hành rộng rãi trên thế giới. Trong đó, nổi tiếng nhất là chứng nhận kim cương thiên nhiên của Viện Ngọc học Hoa Kỳ (GIA). Tiếp đến là chứng nhận của Hiệp hội Đá quý Hoa Kỳ (AGS), hoặc Viện Đá quý Quốc tế (IGI) đảm bảo giá trị và chất lượng viên kim cương của bạn. Kim cương GIA, AGS và IGI là tiêu chuẩn vàng trong kiểm định kim cương. Các kiểm định của những tổ chức này rất chi tiết về các đặc điểm chính của mỗi viên kim cương.

Tiêu chuẩn 4C của kim cương thiên nhiên là gì? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Tiêu chuẩn 4C của kim cương thiên nhiên bao gồm Carat (trọng lượng), Color (màu sắc), Clarity (độ tinh khiết) và Cut (giác cắt), đây là những tiêu chuẩn đánh giá của Viện Ngọc học Hoa Kỳ (GIA). Kim cương 4Cs đều được phân loại cụ thể dựa trên những thông số kim cương này.

Có những hình dạng kim cương thiên nhiên nào? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Hình dạng kim cương thiên nhiên là vẻ ngoài hình học của viên kim cương, được phân thành hai nhóm: kim cương tròn và kim cương hình dạng độc đáo - Fancy (kim cương có hình dạng lạ mắt). Kim cương tròn, còn được biết đến là những viên kim cương có dáng tròn với kiểu cắt brilliant và là hình dạng kim cương truyền thống nhất. Kim cương hình dạng Fancy đề cập đến bất kỳ viên kim cương nào không phải kim cương tròn. Những viên kim cương Fancy có hình dạng lạ mắt bao gồm Princess (kim cương vuông có góc nhọn ở 4 đỉnh), Cushion (kim cương vuông hoặc chữ nhật bo góc), Emerald (kim cương có hình dạng hình chữ nhật, thon dài và các đường cắt được sắp xếp song song xuống viên đá), Oval (kim cương dáng bầu dục), Pear (kim cương dáng quả lê hoặc giọt nước), Marquise (kim cương có dáng thon dài nhọn ở hai đầu), Heart (kim cương trái tim).

Giác cắt kim cương và hình dạng kim cương thiên nhiên có khác nhau không? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Giác cắt kim cương và hình dạng kim cương thiên nhiên là hai khái niệm khác nhau. Giác cắt kim cương là yếu tố thuộc về bên tron, quyết định đến độ lấp lánh và tản sáng của viên kim cương. Trong khi, hình dạng kim cương mô tả vẻ ngoài hình học của một viên kim cương. Giác cắt sẽ xác định hình dạng của một viên kim cương thô sẽ như thế nào - nhưng điều này sẽ không mang nghĩa ngược lại.

Hình dạng kim cương thiên nhiên có ảnh hướng đến độ lấp lánh không? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Hình dạng kim cương thiên nhiên thực chất được quyết định bởi giác cắt trên bên mặt và có ảnh hưởng lớn đến độ lấp lánh của nó. Bởi vì hình dạng quyết định số lượng các mặt trên một viên kim cương thô và cách ánh sáng truyền qua viên đá. Các mặt của viên kim cương là những bề mặt phẳng, được đánh bóng, cắt chính xác và sắp xếp theo tỷ lệ, để tối đa hóa khả năng tích lũy và tán xạ ánh sáng của viên kim cương. Chất lượng giác cắt là yếu tố quan trọng nhất tạo nên độ lấp lánh của viên kim cương, tiếp đến là màu sắc (nước kim cương) và độ tinh khiết. Bảng màu sắc và độ tinh khiết của kim cương càng cao thì viên kim cương càng sáng.

Hình dạng nào của kim cương thiên nhiên là lấp lánh nhất? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Tất cả các viên kim cương thiên nhiên đều cắt mài đặc biệt để tối đa hóa độ rực rỡ. Đến nay, mặc dù có nhiều tranh cãi tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào chỉ ra rằng hình dạng kim cương nào là lấp lánh nhất. Mỗi hình dạng kim cương đều có kiểu cắt và các mặt độc đáo riêng, tạo ra các mức độ tỏa sáng khác nhau. Có ba giác cắt kim cương được sử dụng để chế tác mọi hình dạng kim cương: kiểu cắt brilliant, kiểu cắt lớp và kiểu cắt hỗn hợp.

Kim cương thiên nhiên GIA là gì? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Kim cương GIA là cách viết tắt để mô tả những viên kim cương thiên nhiên đã được GIA kiểm định. GIA là một tổ chức độc lập, phi lợi nhuận thực hiện nghiên cứu đá quý, đào tạo các chuyên gia về đá quý và đặt ra các tiêu chuẩn để xác định chất lượng kim cương. Một trong những nhiệm vụ chính của GIA là kiểm định kim cương. Bạn có thể đã nghe hoặc học về tiêu chuẩn 4C của kim cương bao gồm color (bảng nước kim cương), clarity (độ tinh khiết), cut (giác cắt) và carat (trọng lượng). GIA đã tạo ra thông số kim cương này, cùng với các quy trình khoa học để đánh giá từng chữ “C” và thuật ngữ đánh giá được sử dụng để mô tả kim cương.
GIA không khai thác kim cương thô, cũng như không mua, bán hoặc kinh doanh kim cương với mục đích thương mại. GIA không thẩm định kim cương và không liên quan đến việc định giá tiền hoặc giá trị kim cương. GIA hoạt động độc lập, đảm bảo rằng các kiểm định kim cương của họ là hoàn toàn khách quan và không thiên vị.

Kim cương Triple X trên bảng giá kim cương là gì? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Kim cương Triple X trên bảng giá kim cương là thuật ngữ để chỉ những viên kim cương tròn cắt kiểu brilliant, được GIA đánh giá sở hữu: giác cắt Xuất sắc, độ đối xứng Xuất sắc và độ bóng Xuất sắc. X là viết tắt của Excellent, vì vậy Triple X có nghĩa là Xuất sắc cả 3 tiêu chí theo kiểm định kim cương.

Giác cắt, độ đối xứng và độ bóng của kim cương thể hiện một viên kim cương có độ bóng bẩy, lộng lẫy và vô cùng lấp lánh. Cả ba yếu tố thể hiện sự tương tác của viên kim cương với ánh sáng và được đánh giá trên thước đo kiểm định kim cương của GIA với mức độ Xuất sắc, Rất tốt, Tốt, Khá, đến Kém.

Nhiều người mua kim cương tìm kiếm những viên kim cương Triple Excellent vì họ muốn sở hữu những viên kim cương có độ chế tác tốt nhất. Kỹ thuật chế tác đỉnh cao đảm bảo tạo ra một viên kim cương có khả năng phát ra ánh sáng và lửa tuyệt hảo, đồng thời có vẻ đẹp vô cùng cuốn hút.

Tính huỳnh quang - nhân tố ảnh hưởng đến bảng giá kim cương là gì? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Một trong những nhân tố ảnh hưởng đến giá kim cương là tính huỳnh quang. Đây là thuật ngữ chỉ ánh sáng mà thỉnh thoảng bạn nhìn thấy được khi một vật thể phát quang. Một số viên kim cương có tính huỳnh quang khi chúng tiếp xúc với tia cực tím (UV) từ các nguồn sáng như mặt trời và đèn huỳnh quang. Điều này có thể khiến chúng phát ra ánh sáng xanh hoặc hiếm hơn là ánh sáng vàng hoặc ánh sáng cam. Khi nguồn sáng UV không còn, viên kim cương fluorescence sẽ ngừng phát huỳnh quang và trông như những viên kim cương bình thường.

Làm cách nào để biết kim cương trên bảng giá kim cương đã được kiểm định bởi GIA hay chưa? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Để biết được viên kim cương trên bảng giá kim cương đã đạt chuẩn 4Cs chưa, bạn hãy nhìn vào danh sách kim cương của Tierra, mỗi viên kim cương luôn được đính kèm một con số của GIA bên dưới ảnh. Click vào con số này, bạn dễ dàng xem thông tin chi tiết tại website của GIA, nơi bản chứng nhận online được lưu trữ. Bản chứng nhận này được tải lên trực tiếp bởi GIA và không có bất kỳ sự can thiệp từ các bên thứ 3 ví dụ những cửa hàng kinh doanh kim cương.

Bạn cũng có thể truy cập trang chứa chứng nhận kiểm định kim cương từ Kiểm tra Báo cáo của GIA để xác thực rằng thông số kim cương trên chứng nhận của bạn khớp với thông tin được lưu trữ của GIA. Phương pháp này có thể được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện - tất cả những gì bạn cần làm là nhập số của kim cương GIA. Với kho lưu trữ trực tuyến, các tài liệu không thể nào có sai lệch.

Với mỗi đơn hàng kim cương của Tierra, bạn sẽ nhận được chứng chỉ GIA gốc (được in) cho viên kim cương được mua, tuy nhiên bạn cũng có thể tải xuống bản sao online theo dạng file PDF từ website của GIA.

Kim cương thiên nhiên chữ nhật cắt giác tầng Emerald là một kiểu cắt rất được yêu thích nhờ vẻ đẹp tuyệt hảo và độ chính xác cao. Tuy không được rực rỡ như những viên kim cương cắt tròn nhưng kim cương cắt kiểu giác tầng Emerald có độ trong suốt khá cao. Kiểu cắt giác tầng có tên Emerald vì ban đầu chỉ được sử dụng trên ngọc lục bảo.

Tại Tierra, chúng tôi cung cấp các viên Kim Cương Thiên Nhiên dáng tròn đẹp nhất được kiểm định quốc tế bởi GIA (Gemological Institute of America). Đi cùng nguồn cung kim cương thiên nhiên GIA từ mạng lưới liên kết toàn cầu, Tierra còn cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn 1-1, giúp bạn tìm ra viên kim cương thiên nhiên hoàn hảo nhất trong ngân sách dựa trên các tiêu chuẩn 4Cs (Carat, Color, Clarity, Cut) cũng như những tiêu chí chuyên sâu như 3X ( Excellent cut, Excellent symmetry, Excellent Polish) hay Fluorescence...

Để có cái nhìn tổng quan về giá kim cương thiên nhiên, bạn có thể tham khảo bảng giá kim cương thiên nhiên theo ly, nước kim cương (color), độ sạch (clarity),...

Chúng tôi cũng cung cấp bộ sưu tập những viên kim cương đẹp nhất cho các kích cỡ kim cương được khách hàng tại Việt Nam ưa thích như Kim Cương 5ly4, Kim cương 6ly3, Kim cương 7ly2, Kim cương 8ly1... Tương xứng với viên kim cương hoàn hảo, biểu tượng của quyền lực và tình yêu vĩnh cửu, Tierra Diamond cung cấp các mẫu thiết kế trang sức kim cương tinh tế và thanh lịch gồm vỏ nhẫn kim cương, nhẫn nam kim cương, dây chuyền kim cương, bông tai kim cương, vòng - lắc tay kim cương

Tierra tin rằng mỗi món trang sức kim cương, xứng đáng được thiết kế và chế tác riêng cho chủ nhân. Tại Tierra, chúng tôi cung cấp bản thiết kế 2D và 3D, và chế tác thủ công những từng món trang sức kim cương theo yêu cầu riêng của bạn.

Liên hệ ngay với Tierra Diamond để sở hữu những viên kim cương đẹp nhất đính trên trang sức kim cương thiết kế và chế tác riêng cho bạn!

x