Tìm việc làm tại tierra

NHÂN VIÊN TƯ VẤN VÀ CSKH HỒ CHÍ MINH

NHÂN VIÊN TƯ VẤN VÀ CSKH HỒ CHÍ MINH

Bộ phận

Chăm sóc khách hàng

Mức lương

Từ 9 đến 20 triệu

Ngày hết hạn

28/09/2023

NHÂN VIÊN TƯ VẤN VÀ CSKH HỒ CHÍ MINH

Bộ phận: Chăm sóc khách hàng

Mức lương

Mức lương: Từ 9 đến 20 triệu

Ngày hết hạn: 28/09/2023

Cấp bậc

Nhân viên

Nơi làm việc

Thành phố Hồ Chí Minh

Cấp bậc: Nhân viên

Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN TƯ VẤN VÀ CSKH HÀ NỘI

NHÂN VIÊN TƯ VẤN VÀ CSKH HÀ NỘI

Bộ phận

Chăm sóc khách hàng

Mức lương

Từ 9 đến 20 triệu

Ngày hết hạn

28/09/2023

NHÂN VIÊN TƯ VẤN VÀ CSKH HÀ NỘI

Bộ phận: Chăm sóc khách hàng

Mức lương

Mức lương: Từ 9 đến 20 triệu

Ngày hết hạn: 28/09/2023

Cấp bậc

Nhân viên

Nơi làm việc

Thành phố Hà Nội

Cấp bậc: Nhân viên

Nơi làm việc: Thành phố Hà NộiX

x