Kim cương thiên nhiên GIA giá trên 1 tỷ

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo giá trên 1 tỷ dành riêng cho bạn!

Shape (Hình dạng)

 • Tất cả

 • ROUND

 • PRINCESS

 • CUSHION

 • OVAL

 • PEAR

 • EMERALD

 • HEART

 • RADIANT

 • ASSCHER

 • MARQUISE

Millimetre (Kích thước)

Carat (Trọng lượng)

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price(Giá tiền)

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list ct - ct

Millimetre (Kích thước) filter_list li - li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền triệu VNĐ) filter_list

Diamond

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.58-4.66x2.94

  Carat 0.4

  Color FANCY

  Clarity SI1

  Cut VG

  Fluorescent ST

  GIA Report 5222368026

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 5.04-5.08x3.19

  Carat 0.5

  Color FANCY

  Clarity VS2

  Cut EX

  Fluorescent M

  GIA Report 5222541940

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.81-4.87x3.17

  Carat 0.5

  Color FANCY

  Clarity SI1

  Cut GD

  Fluorescent M

  GIA Report 5222385861

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.87-4.90x3.21

  Carat 0.5

  Color FANCY

  Clarity SI2

  Cut GD

  Fluorescent F

  GIA Report 2225252368

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 5.07-5.09x3.17

  Carat 0.5

  Color FANCY

  Clarity SI2

  Cut EX

  Fluorescent ST

  GIA Report 5222501122

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.76-4.84x3.24

  Carat 0.5

  Color FANCY

  Clarity I2

  Cut GD

  Fluorescent N

  GIA Report 6223421979

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 5.06-5.09x3.16

  Carat 0.5

  Color L

  Clarity VVS2

  Cut EX

  Fluorescent F

  GIA Report 6341633414

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 5.15-5.18x3.14

  Carat 0.51

  Color G

  Clarity VS2

  Cut EX

  Fluorescent ST

  GIA Report 6371941492

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 5.33-5.37x3.34

  Carat 0.59

  Color FANCY

  Clarity SI1

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 2437630612

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 5.60-5.62x3.48

  Carat 0.69

  Color FANCY

  Clarity SI1

  Cut VG

  Fluorescent N

  GIA Report 7431635451

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 5.66-5.68x3.55

  Carat 0.7

  Color FANCY

  Clarity VS2

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 6311847025

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 5.40-5.46x3.56

  Carat 0.7

  Color FANCY

  Clarity SI1

  Cut GD

  Fluorescent ST

  GIA Report 5222692659

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 5.51-5.56x3.52

  Carat 0.7

  Color G

  Clarity SI2

  Cut VG

  Fluorescent N

  GIA Report 3405513348

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 5.95-6.03x3.88

  Carat 0.9

  Color FANCY

  Clarity SI1

  Cut VG

  Fluorescent N

  GIA Report 7432716783

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.13-6.17x3.87

  Carat 0.9

  Color D

  Clarity SI2

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 5416621737

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.58-4.66x2.94

  Carat 0.4

  Color FANCY

  Clarity SI1

  Cut VG

  Fluorescent ST

  GIA Report 5222368026

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 5.04-5.08x3.19

  Carat 0.5

  Color FANCY

  Clarity VS2

  Cut EX

  Fluorescent M

  GIA Report 5222541940

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.81-4.87x3.17

  Carat 0.5

  Color FANCY

  Clarity SI1

  Cut GD

  Fluorescent M

  GIA Report 5222385861

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.87-4.90x3.21

  Carat 0.5

  Color FANCY

  Clarity SI2

  Cut GD

  Fluorescent F

  GIA Report 2225252368

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 5.07-5.09x3.17

  Carat 0.5

  Color FANCY

  Clarity SI2

  Cut EX

  Fluorescent ST

  GIA Report 5222501122

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.76-4.84x3.24

  Carat 0.5

  Color FANCY

  Clarity I2

  Cut GD

  Fluorescent N

  GIA Report 6223421979

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 5.06-5.09x3.16

  Carat 0.5

  Color L

  Clarity VVS2

  Cut EX

  Fluorescent F

  GIA Report 6341633414

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 5.15-5.18x3.14

  Carat 0.51

  Color G

  Clarity VS2

  Cut EX

  Fluorescent ST

  GIA Report 6371941492

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 5.33-5.37x3.34

  Carat 0.59

  Color FANCY

  Clarity SI1

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 2437630612

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 5.60-5.62x3.48

  Carat 0.69

  Color FANCY

  Clarity SI1

  Cut VG

  Fluorescent N

  GIA Report 7431635451

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 5.66-5.68x3.55

  Carat 0.7

  Color FANCY

  Clarity VS2

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 6311847025

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 5.40-5.46x3.56

  Carat 0.7

  Color FANCY

  Clarity SI1

  Cut GD

  Fluorescent ST

  GIA Report 5222692659

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 5.51-5.56x3.52

  Carat 0.7

  Color G

  Clarity SI2

  Cut VG

  Fluorescent N

  GIA Report 3405513348

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 5.95-6.03x3.88

  Carat 0.9

  Color FANCY

  Clarity SI1

  Cut VG

  Fluorescent N

  GIA Report 7432716783

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.13-6.17x3.87

  Carat 0.9

  Color D

  Clarity SI2

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 5416621737

   

  Xem thêm

Kiểm định kim cương thiên nhiên GIA, AGS và IGI là gì? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Đây là những chứng nhẫn chất lượng và nguồn gốc của viên kim cương quốc tế được lưu hành rộng rãi trên thế giới. Trong đó, nổi tiếng nhất là chứng nhận kim cương thiên nhiên của Viện Ngọc học Hoa Kỳ (GIA). Tiếp đến là chứng nhận của Hiệp hội Đá quý Hoa Kỳ (AGS), hoặc Viện Đá quý Quốc tế (IGI) đảm bảo giá trị và chất lượng viên kim cương của bạn. Kim cương GIA, AGS và IGI là tiêu chuẩn vàng trong kiểm định kim cương. Các kiểm định của những tổ chức này rất chi tiết về các đặc điểm chính của mỗi viên kim cương.

Tiêu chuẩn 4C của kim cương thiên nhiên là gì? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Tiêu chuẩn 4C của kim cương thiên nhiên bao gồm Carat (trọng lượng), Color (màu sắc), Clarity (độ tinh khiết) và Cut (giác cắt), đây là những tiêu chuẩn đánh giá của Viện Ngọc học Hoa Kỳ (GIA). Kim cương 4Cs đều được phân loại cụ thể dựa trên những thông số kim cương này.

Có những hình dạng kim cương thiên nhiên nào? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Hình dạng kim cương thiên nhiên là vẻ ngoài hình học của viên kim cương, được phân thành hai nhóm: kim cương tròn và kim cương hình dạng độc đáo - Fancy (kim cương có hình dạng lạ mắt). Kim cương tròn, còn được biết đến là những viên kim cương có dáng tròn với kiểu cắt brilliant và là hình dạng kim cương truyền thống nhất. Kim cương hình dạng Fancy đề cập đến bất kỳ viên kim cương nào không phải kim cương tròn. Những viên kim cương Fancy có hình dạng lạ mắt bao gồm Princess (kim cương vuông có góc nhọn ở 4 đỉnh), Cushion (kim cương vuông hoặc chữ nhật bo góc), Emerald (kim cương có hình dạng hình chữ nhật, thon dài và các đường cắt được sắp xếp song song xuống viên đá), Oval (kim cương dáng bầu dục), Pear (kim cương dáng quả lê hoặc giọt nước), Marquise (kim cương có dáng thon dài nhọn ở hai đầu), Heart (kim cương trái tim).

Giác cắt kim cương và hình dạng kim cương thiên nhiên có khác nhau không? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Giác cắt kim cương và hình dạng kim cương thiên nhiên là hai khái niệm khác nhau. Giác cắt kim cương là yếu tố thuộc về bên tron, quyết định đến độ lấp lánh và tản sáng của viên kim cương. Trong khi, hình dạng kim cương mô tả vẻ ngoài hình học của một viên kim cương. Giác cắt sẽ xác định hình dạng của một viên kim cương thô sẽ như thế nào - nhưng điều này sẽ không mang nghĩa ngược lại.

Hình dạng kim cương thiên nhiên có ảnh hướng đến độ lấp lánh không? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Hình dạng kim cương thiên nhiên thực chất được quyết định bởi giác cắt trên bên mặt và có ảnh hưởng lớn đến độ lấp lánh của nó. Bởi vì hình dạng quyết định số lượng các mặt trên một viên kim cương thô và cách ánh sáng truyền qua viên đá. Các mặt của viên kim cương là những bề mặt phẳng, được đánh bóng, cắt chính xác và sắp xếp theo tỷ lệ, để tối đa hóa khả năng tích lũy và tán xạ ánh sáng của viên kim cương. Chất lượng giác cắt là yếu tố quan trọng nhất tạo nên độ lấp lánh của viên kim cương, tiếp đến là màu sắc (nước kim cương) và độ tinh khiết. Bảng màu sắc và độ tinh khiết của kim cương càng cao thì viên kim cương càng sáng.

Hình dạng nào của kim cương thiên nhiên là lấp lánh nhất? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Tất cả các viên kim cương thiên nhiên đều cắt mài đặc biệt để tối đa hóa độ rực rỡ. Đến nay, mặc dù có nhiều tranh cãi tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào chỉ ra rằng hình dạng kim cương nào là lấp lánh nhất. Mỗi hình dạng kim cương đều có kiểu cắt và các mặt độc đáo riêng, tạo ra các mức độ tỏa sáng khác nhau. Có ba giác cắt kim cương được sử dụng để chế tác mọi hình dạng kim cương: kiểu cắt brilliant, kiểu cắt lớp và kiểu cắt hỗn hợp.

Kim cương thiên nhiên GIA là gì? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Kim cương GIA là cách viết tắt để mô tả những viên kim cương thiên nhiên đã được GIA kiểm định. GIA là một tổ chức độc lập, phi lợi nhuận thực hiện nghiên cứu đá quý, đào tạo các chuyên gia về đá quý và đặt ra các tiêu chuẩn để xác định chất lượng kim cương. Một trong những nhiệm vụ chính của GIA là kiểm định kim cương. Bạn có thể đã nghe hoặc học về tiêu chuẩn 4C của kim cương bao gồm color (bảng nước kim cương), clarity (độ tinh khiết), cut (giác cắt) và carat (trọng lượng). GIA đã tạo ra thông số kim cương này, cùng với các quy trình khoa học để đánh giá từng chữ “C” và thuật ngữ đánh giá được sử dụng để mô tả kim cương.
GIA không khai thác kim cương thô, cũng như không mua, bán hoặc kinh doanh kim cương với mục đích thương mại. GIA không thẩm định kim cương và không liên quan đến việc định giá tiền hoặc giá trị kim cương. GIA hoạt động độc lập, đảm bảo rằng các kiểm định kim cương của họ là hoàn toàn khách quan và không thiên vị.

Kim cương Triple X trên bảng giá kim cương là gì? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Kim cương Triple X trên bảng giá kim cương là thuật ngữ để chỉ những viên kim cương tròn cắt kiểu brilliant, được GIA đánh giá sở hữu: giác cắt Xuất sắc, độ đối xứng Xuất sắc và độ bóng Xuất sắc. X là viết tắt của Excellent, vì vậy Triple X có nghĩa là Xuất sắc cả 3 tiêu chí theo kiểm định kim cương.

Giác cắt, độ đối xứng và độ bóng của kim cương thể hiện một viên kim cương có độ bóng bẩy, lộng lẫy và vô cùng lấp lánh. Cả ba yếu tố thể hiện sự tương tác của viên kim cương với ánh sáng và được đánh giá trên thước đo kiểm định kim cương của GIA với mức độ Xuất sắc, Rất tốt, Tốt, Khá, đến Kém.

Nhiều người mua kim cương tìm kiếm những viên kim cương Triple Excellent vì họ muốn sở hữu những viên kim cương có độ chế tác tốt nhất. Kỹ thuật chế tác đỉnh cao đảm bảo tạo ra một viên kim cương có khả năng phát ra ánh sáng và lửa tuyệt hảo, đồng thời có vẻ đẹp vô cùng cuốn hút.

Tính huỳnh quang - nhân tố ảnh hưởng đến bảng giá kim cương là gì? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Một trong những nhân tố ảnh hưởng đến giá kim cương là tính huỳnh quang. Đây là thuật ngữ chỉ ánh sáng mà thỉnh thoảng bạn nhìn thấy được khi một vật thể phát quang. Một số viên kim cương có tính huỳnh quang khi chúng tiếp xúc với tia cực tím (UV) từ các nguồn sáng như mặt trời và đèn huỳnh quang. Điều này có thể khiến chúng phát ra ánh sáng xanh hoặc hiếm hơn là ánh sáng vàng hoặc ánh sáng cam. Khi nguồn sáng UV không còn, viên kim cương fluorescence sẽ ngừng phát huỳnh quang và trông như những viên kim cương bình thường.

Làm cách nào để biết kim cương trên bảng giá kim cương đã được kiểm định bởi GIA hay chưa? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Để biết được viên kim cương trên bảng giá kim cương đã đạt chuẩn 4Cs chưa, bạn hãy nhìn vào danh sách kim cương của Tierra, mỗi viên kim cương luôn được đính kèm một con số của GIA bên dưới ảnh. Click vào con số này, bạn dễ dàng xem thông tin chi tiết tại website của GIA, nơi bản chứng nhận online được lưu trữ. Bản chứng nhận này được tải lên trực tiếp bởi GIA và không có bất kỳ sự can thiệp từ các bên thứ 3 ví dụ những cửa hàng kinh doanh kim cương.

Bạn cũng có thể truy cập trang chứa chứng nhận kiểm định kim cương từ Kiểm tra Báo cáo của GIA để xác thực rằng thông số kim cương trên chứng nhận của bạn khớp với thông tin được lưu trữ của GIA. Phương pháp này có thể được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện - tất cả những gì bạn cần làm là nhập số của kim cương GIA. Với kho lưu trữ trực tuyến, các tài liệu không thể nào có sai lệch.

Với mỗi đơn hàng kim cương của Tierra, bạn sẽ nhận được chứng chỉ GIA gốc (được in) cho viên kim cương được mua, tuy nhiên bạn cũng có thể tải xuống bản sao online theo dạng file PDF từ website của GIA.

x